அரேபிய-முகலாயர்களின் இ்ஸ்லாம் மதமும் ஆங்கிலேயர்களின் கிரிஸ்த்துவ மதமும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த தமிழர்களுக்குத் தேவைதானா?

நம் பாரத நாட்டின் சொத்துக்களை கொள்ளையடித்து, ஆண்களை கொன்று, பெண்களை பலாத்காரம் செய்து, நமது பெண்களையும், குழந்தைகளையும் அரேபிய சந்தைகளில் அடிமைகளாக விற்று, நம் புனித கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கி, நாம் வணங்கும் கடவுள்களின் சிலைகளை உடைத்து, வாள்முனையில் பரவிய அரேபிய-முகலாயர்களின் இ்ஸ்லாம் மதமும், நம் நாட்டிற்க்கு வியாபாரம் செய்ய நுழைந்து நயவஞ்சக தந்திரத்தால் நம்மை அடிமைகளாக்கி நம் நாட்டின் சொத்துக்களை கொள்ளையடித்து நம் பாரத நாட்டை பல கூறுகளாக பிரித்த ஆங்கிலேயர்களின் கிரிஸ்த்துவ மதமும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்களுக்கு தேவைதானா?

சனாதன-வேத தர்மத்திற்க்கு எதிரான ம்லேச்சர்களின் அதர்ம மதங்களான அரேபிய-முகலாயர்களின் இ்ஸ்லாம் மதமும், ஆங்கிலேயர்களின் கிரிஸ்த்துவ மதமும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த தமிழர்களுக்குத் தேவைதானா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s