உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் நாணு கிராமத்தில

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் நாணு கிராமத்தில் 14வயது சிறுமியை துப்பாகி முனையில ஐந்து முஸ்லீம் இளைஞர்கள் கற்பழித்துள்ளார்கள். விலைபோன செய்தி ஊடகங்களில் இச்சம்பவம் இருட்டடிப்பு.http://t.co/wYMi4jM7M6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s